Semarang 25 april 2012

Introductie

Er zijn betere sites om als tourist je voor te bereiden op een bezoek aan Semarang. Eén ervan zou ik hier willen vermelden: Semarang Photo Archives

Wat mij naar Semarang trok waren de sporen van het Nederlands-Indisch verleden, de bodemdaling, de economie en oude Europese begraafplaatsen. Mijn overgrootvader Aart Vermaes is in 1881 in Semarang begraven.

Semarang is op vier na de grootste stad van Indonesië met 1,5 miljoen inwoners, waaronder 20.000 van Chinese oorsprong. Hier zetelt het bestuur van de Provincie Midden-Java.

Maya Trans

Als we met vakantie naar Indonesië gaan is Yogyakarta het centrum waarvandaan we excursies naar andere gebieden maken. Voor dagexcursies doen we vaak een beroep een chauffeur en huurauto van Maya Trans. Deze rental werd opgericht als Dagen Trans door Pak Maryanto. Hij kwam uit een dessa van Bantul en begon als tukang becak.

Met chauffeur-gids Mahmad hebben we de interessantste excursies beleefd. Het was een aangename verrassing, dat hij ons om 5.00 uur afhaalde van ons hotel Grage Ramayana.

Toen we de avond tevoren bij Maryanto een busje bestelden voor een dagreis naar Semarang, zei hij meteen dat we vroeg voor de files zouden moeten vertrekken.

./beeld2/IMG_1789_web.jpg

Fig.1 Nieuwe aanwinst van Maya Trans: Suzuki APV

Mahmad had zo bleek later een touristische gids van Semarang meegenomen. Dat was heel vooruitziend, want wijzelf hadden alleen de vage interesses, zoals omschreven in de introductie, in gedachten.

./beeld2/IMG_1790_web.jpg

Fig.2 Dadar telur ikan (ommelet van kuit)

In een wegrestaurant hebben we ontbeten. Mahmad koos een drukbezochte gelegenheid, waar je met hulp van een juru parkir een plaatsje voor de auto kon bemachtigen. Mahmads idee was: een gewild eethuis serveert lekker eten en de prijs zal billijk zijn vanwege de grote omzet.

Mahmad was verbaasd, dat we geen lunchpakket van het hotel hadden meegekregen. Als je vertrekt voor de periode van het ontbijt, en je meldt dat vooraf, dan maakt het hotel een lunchpakket voor je.

Mahmad was in zijn jonge jaren commando geweest en heeft als Blauwe Barret ooit in Congo gediend. Hij had het geluk, dat zijn vader militair was. Het is niet zo makkelijk om een plaats in het leger te krijgen. De meesten moeten een grote som smeergeld ervoor over hebben.

Tijdens het gesprek bij de kopi tubruk leerde ik nog iets van Mahmad. Ik vertelde hem dat midden in de winter op mijn onderarmen ouderdomsvlekken zich ontwikkelen. Die vlekken waren al aanzienlijk verdwenen na vier dagen Indonesië. Hij wist het meteen: een kwestie van doorbloeding. Ik had in de winter geregeld sterke drank moeten drinken, alcohol verdunt het bloed...

Tolweg

Velen die terugkeren van een vakantie in Indonesië uiten kritiek op de infrastructuur. Gebrekkige kanalen, riolen, bijna geen rwzi's, geen fietspaden en ga zo maar door.

Ik ben wat optimistischer. De economie groeit met 6,5% en alles zal op termijn goed komen. Het land is rijk aan mogelijkheden en een duurzame economie ligt zeker in de lijn der verwachtingen.

Bij het naderen van Semarang begon het verkeer aardig in te dikken. Rechts inhalen doet iedereen die daar een kans voor heeft evenals rijden over een doorgetrokken lijn.

Op zeker twee plaatsen op de route waar dagelijks filevorming optreedt, stond een politiepost. Langs de weg werden auto's die de doorgetrokken lijn overschreden hadden bekeurd. Mahmad had een denigrerende benaming voor die verkeersagenten: monyet lapar (hongerige aap).

We waren nog lang niet bij Ungaran en het verkeer zat vrijwel vast. Gelukkig kwam Mahmad op het idee om de tolweg te nemen.

Enkele jaren geleden toen Isti en ik met de bus naar Semarang gingen, duurde dat laatste deel van de rit wel twee uren. Van de ene bus in de andere (di oper).

./beeld2/IMG_1792_web.jpg

Fig.3 Tolweg door een heuvel gegraven

Het verkeersknooppunt bij Semarang hoort bij een netwerk van tolwegen, die ooit heel Java en Madura zal bestrijken.

Rond Semarang zijn er een aantal kunstwerken, viaducten, bruggen, gereed. Ook de tolweg is van beton.

Java alleen heeft een aantal cementfabrieken en hoogovens die ook betonijzer produceren. Scherpzand, grint (vulkanisch as uit rivierbeddingen)en steenslag zijn er in overvloed.

./beeld2/IMG_1794_web.jpg

Fig.4 Afwateringsgat langs de weg op een viaduct.

Het afvoeren van regenwater van het wegdek van een viadukt kan eenvoudig met een gat, zonder rioleringssysteem. Omdat de ravijn zo diep is, zal een straal regenwater verstoven zijn bij het treffen van de grond.

./beeld2/IMG_1793_web.jpg

Fig.5 Afwateringsgat. groter beeld

Als je op je knieën door het gat kijkt, kun je zien hoe diep het ravijn is, zonder hoogtevrees.

./beeld2/IMG_1796_web.jpg

Fig.6 Over de rand van het viaduct.

In de diepte van het ravijn is een kronkelig riviertje te zien.

./beeld2/IMG_1803_web.jpg

Fig.7 Van het viaduct af.

We hadden al kilometers over de tolweg gereden voordat we een tolpoort tegenkwamen.

./beeld2/IMG_1805_web.jpg

Fig.8 Tolpoort Banyumanik groter beeld

Wat zou het worden als het netwerk van tolwegen gereed zou zijn? Het huidige wegverkeer zou een flinke doorstroming beleven. Het busvervoer, dat nu al de ruggegraad is van het personenvervoer, zal groeien. Niets is zo voordelig als dieselbussen: een standaardbus met een 500 PK motor, rijdt 1 op 4. Dieselmotoren zijn om te bouwen tot aardgasmotoren...

De Oudstadt

./beeld2/IMG_1809_web.jpg

Fig.9a Gereja Blenduk

./beeld2/IMG_1813_web.jpg

Fig.9

./beeld2/IMG_1814_web.jpg

Fig.10

./beeld2/IMG_1815_web.jpg

Fig.11

./beeld2/IMG_1816_web.jpg

Fig.12

./beeld2/IMG_1817_web.jpg

Fig.13

./beeld2/IMG_1818_web.jpg

Fig.14

./beeld2/IMG_1820_web.jpg

Fig.15

./beeld2/IMG_1821_web.jpg

Fig.16

./beeld2/IMG_1822_web.jpg

Fig.17 Naamlijst der Predikanten. groter beeld

./beeld2/IMG_1824_web.jpg

Fig.18 groter beeld

./beeld2/IMG_1826_web.jpg

Fig.19

./beeld2/IMG_1827_web.jpg

Fig.20

./beeld2/IMG_1828_web.jpg

Fig.21

./beeld2/IMG_1832_web.jpg

Fig.22

Statiun Tawang (1914)

Door intensieve wateronttrekking voor de bevolking van 1,5 miljoen en de industriën daalt de bodem van Semarang met 10 à 15 cm per jaar. Het Hoog Heemraadschap Schieland en Krimpenerwaard helpt een handje: HHSK

./beeld2/IMG_1833_web.jpg

Fig.23 Een van de drie pompgemalen.

Tegenover het station is destijds een spaarbekken aangelegd waarin het overstromingswater van het stationsgebied naartoe gepompt kan worden.

./beeld2/IMG_1834_web.jpg

Fig.24 Vijver, spaarbekken, met afwateringssluis.

Op de volgende foto is te zien hoe dieper het station is is gelegen dan het spaarbekkenniveau.

./beeld2/IMG_1835_web.jpg

Fig.25 Het station is dieper gelegen.

./beeld2/IMG_1836_web.jpg

Fig.26 Stationshal. groter beeld

./beeld2/IMG_1837_web.jpg

Fig.27

./beeld2/IMG_1838_web.jpg

Fig.28

./beeld2/IMG_1839_web.jpg

Fig.29

./beeld2/IMG_1840_web.jpg

Fig.30

./beeld2/IMG_1841_web.jpg

Fig.31 Spuisluizen links op de foto.

Bij eb kunnen de sluizen geopend worden om het spaarbekken te ontlasten.

./beeld2/IMG_1842_web.jpg

Fig.32 Langs het spaarbekken.

Een Hollands aandoende bebouwing en bestrating rond het spaarbekken.

./beeld2/IMG_1843_web.jpg

Fig.33 Pemulung (voddenraapster). groter beeld

Ir. H. Th. Baldinger (Ing. Gemeentewerken Semarang) had eind twintiger jaren de gemeentereiniging uitgerust met bakfietsen als hierboven. Dat idee viel hem in na een werkbezoek aan Bangkok. Uit dit type bakfiets is naderhand de becak voortgekomen.

Te veel mensen (pemulung) in de steden van Indonesië leven van afval, zodat het asociaal zou zijn om een grootschalige gemeentelijke milieudienst in het leven te roepen.

Zeker als je als pemulung over een handkar of een bakfiets de beschikking hebt, kun je voor jezelf en je gezin in je levensonderhoud voorzien.

Particulieren en bedrijven (hotels) betalen voor het ophalen van afval. De pemulung sorteert het afval en verkoopt wat te verkopen is en verbrandt de rest.

Havengebied.

De Javazee heeft een enkeldaags getij, een periode van laagtij en een periode van hoogtij per dag.

Het ITB (Institut Teknologi Bandung) heeft bepaald dat het zeeniveau jaarlijks stijgt met 5,9 mm.

Over stijging van de zeespiegel c.q. bodemdaling is er ook een argumentatie die te maken heeft met plaattectoniek.

Java en Sumatra liggen op de Euraziatische aardschol. Een honderdtal km ten zuiden van Java en ten westen van Sumatra ligt de breukgrens met de Australische Schol.

De Australische schol schuift onder de Euraziatische. Het ondergeschoven deel smelt tot magma die een uitweg zoekt aan de rand van de Euraziatische schol. Deze opgestuwde magma smelt zich door de de euraziatische schol en heeft de actieve en slapende vukanen van Java en Sumatra gemaakt.

Het gebergte van de gunung Kidul daarentegen is opgeduwde oceaanbodem en daarom kalkachtig en niet vulkanisch.

Al het magma dat op het land wordt uitgespuwd en afkoelt, draagt bij aan het gewicht van de aardkorst ter plaatse en drukt de omgeving van van de vulkanen dieper in het vloeibare magma waar aardkorst op drijft.

Het de aardkorst onder de Javazee krijgt geen extra gewicht ten gevolge van vukanisme.

De aardkorst van het eiland Java zal ten gevolge van vulkanisme dieper in het vloeibare magma drijven dan de aardkorst van de Javazee. Wikipedia Platentectoniek

./beeld2/IMG_1844_web.jpg

Fig.34

./beeld2/IMG_1845_web.jpg

Fig.35 Rechts van de weg terrein van de spoorwegen.

Het bord rechts geeft aan dat het ondergelopen gebied eigendom is van de spoorwegen.

./beeld2/IMG_1846_web.jpg

Fig.36 De hoofdweg van de haven.

Bij laagtij is de hoofdweg nog berijdbaar, zoals op foto 36. Bij hoogtij heeft het wegvervoer last van het water.

./beeld2/IMG_1847_web.jpg

Fig.37 Hoofdspoor uit de stad, links van de weg.

Waarschijnelijk heeft men het hoofdspoor al wat opgehoogd.

./beeld2/IMG_1849_web.jpg

Fig.39 Hoofdspoor door het rangeerterrein

Het rangeerterrein zit helemaal onder water.

./beeld2/IMG_1851_web.jpg

Fig.40

./beeld2/IMG_1852_web.jpg

Fig.41

./beeld2/IMG_1853_web.jpg

Fig.42

./beeld2/IMG_1854_web.jpg

Fig.43

./beeld2/IMG_1855_web.jpg

Fig.44

./beeld2/IMG_1856_web.jpg

Fig.45

./beeld2/IMG_1857_web.jpg

Fig.46

./beeld2/IMG_1858_web.jpg

Fig.47

./beeld2/IMG_1859_web.jpg

Fig.48

./beeld2/IMG_1860_web.jpg

Fig.49

./beeld2/IMG_1864_web.jpg

Fig.50 Terminal Petikemas groter beeld

Terminal Petikemas is een zelfstandig havenbedrijf sinds 2009.

./beeld2/IMG_1865_web.jpg

Fig.51 Hardhout voor de houtindustrie van Japara?

Vroeger lag de stad Japara aan zee, en was een welvarende havenplaats. Nu is de stad bekend om zijn houtindustrie.

./beeld2/IMG_1866_web.jpg

Fig.52 Spanband tegen schuiven van de lading

Zou getoonde spanband sterk genoeg zijn om de stammen op hun plaats te houden?

./beeld2/IMG_1867_web.jpg

Fig.53 Spandoek met oproep tegen HIV-Aids

In een havenstad mag een waarschuwende boodschap tegen HIV-besmetting niet ontbreken.

./beeld2/IMG_1868_web.jpg

Fig.54 Pelabuhan Tanjung Emas groter beeld

./beeld2/IMG_1869_web.jpg

Fig.55 Electriciteitscentrale.

Ereveld Kalibanteng.

./beeld2/IMG_1871_web.jpg

Fig.56

./beeld2/IMG_1874_web.jpg

Fig.57

./beeld2/IMG_1875_web.jpg

Fig.58

./beeld2/IMG_1878_web.jpg

Fig.59 Grafregister. groter beeld

./beeld2/IMG_1881_web.jpg

Fig.60 Hier rust Johan Melchior Vermaes.

./beeld2/IMG_1885_web.jpg

Fig.61

Goa Kreo, Apengrot

./beeld2/IMG_1886_web.jpg

Fig.62 Apengrot (Goa Kreo). vergroot beeld

./beeld2/IMG_1887_web.jpg

Fig.63

./beeld2/IMG_1888_web.jpg

Fig.64

./beeld2/IMG_1889_web.jpg

Fig.65

Terug naar Yogya via Salatiga

Om de files te ontlopen op de normale route van Semarang naar Yogya via Magelang, stelde Mahmad voor om via Salatiga te rijden.

Ik was onder de indruk van de nieuwe wegen en de activiteiten van de wegenbouwers, maar kon geen foto's nemen die mijn indrukken konden ondersteunen.

Indukwekkend was ook een wegdeel dat liep door het gebied van de Yayasan Salib Putih.

Het was woensdag in de namiddag en de route ging door een bosrijk gebied. Links van de weg zagen we een grote menigte geduldig wachten op het terrein van de Salib Putih. De stichting hield een bedeling aan de mensen uit het gebied.

Aanvankelijk dacht ik dat de Salib Putih een RK-orde was, maar dat was niet zo. Wat dan wel?

Via Google hier een link: Salib Putih bukan SARA tapi RA

Een Australische missionaris Mr. Emmerik starte met het ontginnen van een perceel van 8 hectare, waar hij misdeelden onderdak bood. De gemeenschap leefde van tuinbouw en kleine nijverheid.

In een volgende fase maakte de missionaris daar een stichting van, Yayasan Salib Putih. Die naam gaven de omwonenden aan de gemeenschap omdat op hun terrein een kerk stond met een groot wit kruis ervoor.

Een beter verhaal over Salib Putih, een Internet-bewerking van een artikel dat ooit in de Tong Tong is gepubliceerd, is te lezen op de link: Witte Kruiskolonie.

Samenhangend met de voorgaande link: Panti Wredha Salib Putih.

Salib Putih is inmiddels veel meer geworden dan Christelijke Liefdadigheid. Gerenomeerde Universiteien, o.a. de Islamitische Universiteit van Salatiga hebben zich ermee bemoeid. Er worden studiedagen gehouden over Maagdelijkheid.

Ketep Pass (Pas Ketep)

Vanuit de vlakte van Salatiga moet je een bergpas tussen de Merbabu en de Merapi passeren.

Op die plaats is een parawisata (toeristisch oord) ingericht. Er is een vulkanologisch museum en een panorama. Langs de weg voor de parawisata zijn een aantal eetgelegenheden en souvenirwinkels.

./beeld2/IMG_1908

Fig. 66 Parawisata Pas Ketep

We maakten een korte stop om bij twee stalletje jagung bakar en marabak te snoepen.

De jagung bakar kun je wentelen in een bak met sambal uyah (zout en rode pepers gestampt).

We hadden helaas geen tijd om het gebouw te bezoeken. Om iets te leren van het vulkanisme op Java zou je ten minste een uur of twee nodig hebben.

./beeld2/IMG_1909_web.jpg

Fig.67 Pas Ketep, museum en promenade.

De martabakverkoopster vertelde wat ze ervoer bij de laatste Merapi uitbarsting van 26 oktober 2010. Het was pik donker vanwege de aswolk. Alles schudde. Zij vluchtte de tuin in en zocht beschutting van bomen. Op de weg en op de daken kwam een aslaag van 15 cm.

Nieuwe Brug

Na de pyroclastische uitbarstingen kwamen de regens. Die spoelden de as de rievieren in. De bedding vulden zich met zand en rotsblokken en de rievieren traden uit oevers.

Bij vele bruggen verstopten zand en rotsblokken de doorgang van het water en de bruggen werden meegesleurd door de lahar dingin.

./beeld2/IMG_1910_web.jpg

Fig.68

./beeld2/IMG_1911_web.jpg

Fig.69

./beeld2/IMG_1912_web.jpg

Fig.70

./beeld2/IMG_1913_web.jpg

Fig.71

./beeld2/IMG_1914_web.jpg

Fig.72

./beeld2/IMG_1915_web.jpg

Fig.73

./beeld2/IMG_1916_web.jpg

Fig.74

./beeld2/IMG_1917_web.jpg

Fig.75 vergroot beeld

./beeld2/IMG_1919_web.jpg

Fig.76

./beeld2/IMG_1920_web.jpg

Fig.77

./beeld2/IMG_1921_web.jpg

Fig.78

./beeld2/IMG_1922_web.jpg

Fig.79

Nabeschouwing