X-tus Ajoen Ajoen / Kepala Botak
Artist: krontjonglied, Pitch:       Back to: Lyrics Index

hangmat
Djangan mandi Kali Persapen
Kali Persapen banjak lihatnja
Djangan Kawin noni Persapen
Noni Persapen banjak tingkahnja
Refrein:

Djangan mandi kali Semarang
Kali Semarang Banjak batoenja
Djangan Kawin noni Semarang
Noni Semarang Banjak koetoenja

Refrein:
|: Ajoen Ajoen Ajoen
   in die hoge klapperboom
   Ajoen Ajoen mas Mira
   djangan main gila :|

Daar was een kakek van tachtig jaren
Die wou zich scheren, maar had geen haren.
Hij kocht een pruikje van tachtig centen
En zette dat op zijn kepala botak
Refrein:

Heilige Geest
Back to: Top       Back to: Lyrics Index