X-tus Indisch visserslied
Ned./Maleis tekst: B. Buysman, Pitch:       Back to: Lyrics Index

midi-deuntje ?
H. Caecilia
Ned./Maleis tekst: B. Buysman
Als de zon aan de kim is verrezen
Orang blanda djalan-djalan
|: Loop ik langs de schone dreven
   Kami pergi pentjari ikan :|

Maar wat hoor ik daar door de bomen
njonja manis doedoek menjanji
|: Hier laat ik mijn hengel zakken
   Boewat pantjing satoe ikan :|

Duizenden sterren aan de hemel
Tjoema satoe di atas ringin
|: Duizenden meisjes in de Kampong
   Tjoema satoe saja kepingin :|

Heilige Geest
Back to: Top       Back to: Lyrics Index       E-mail aan: Verpi