Het Zuiderkruis Afscheidslied
Melodie: sluitingslied NIROM 17-5-1946       Terug naar: Lied/voordracht-overzicht

Navigatie:

Einde verslag

Bij het afscheid van de zaal Hollandia op 10 mei 1946, maar later nog vele malen gezongen tot de evacuatie van het hele kamp in dec 1946.

I Als in purperrode avondgloed
De zonne ter kimme nijgt
Als men van dit kampje scheiden moet
Onze legerstee elders gespreid
Dan zullen we met Gods bijstand
Vol sterkte, moed en kracht
Naar de plaats gaan waar Hij ons zal leiden
Naar een plaats waar Hij bij ons zal zijn.

II Voor het laatst onze dank ook aan U gericht
Voor het werk hier door U verricht
God zal het U allen belonen
Dat is onze innige wens.
Heb dank, nogmaals dank lieve dames
Voor Uw hulp en Uw kracht.
Ook Hij zal U allen zegenen
Voor de liefde in 't werk ons gebracht.

III Wij zullen van dit kamp moeten scheiden
Waar lief en leed eens werd gedeeld.
Waar vriendschapsbanden groeiden
Waar zorgen en leed werden geheeld.
Vaarwel Sewoegaloer, ons kamphuis.
Gij hebt ons toch eenmaal bekoord.
Wij zullen het nimmer vergeten,
Dat dit plekje ons eens heeft behoord.

Onder Klapperbomen

Terug naar: Top       Terug naar: Lied/voordracht-overzicht