Het Zuiderkruis Ons Dameskamp
Melodie: Waar de blanke top der duinen     Terug naar: Lied/voordracht-overzicht

Navigatie:
Einde pagina
Mijn Nederland

I Ruist gij zachtkens Zuider windje
Op de plek waar wij nu zijn.
't Is 't schaduwrijkste plekje
In Sewoegaloer zoo klein.
Zittend, denkend aan 't ver verleen
Met al die kokospalmen om ons heen
Ik ben geheel door U bekoord,
Heerlijk, zalig vrouwenoord!

II Waar de padihalmen wuiven
Waar de beek zich henen richt
Waar de gambirboomen geuren
Daar is waar ons kamp nu ligt.
Genietend van het ruisen der zee
Van de dichtbij zijnde Zuiderzee.
Ik ben geheel door U bekoord,
Sewoegaloer vrouwenoord!

III Vogel die hier in de morgen
Opstijgt vrij uit bos en laan
Hef Uw schoonste reinste tonen
Over ons lief kampje aan.
Genietend van de zoute morgenlucht
En ook van heerlijke bloemenlucht.
Ik ben geheel door U bekoord,
Heerlijk, zalig vrouwenoord! Top


Mijn Nederland

Waar de blanke top der duinen
Schittert in de zonnegloed
En de Noordzee vriendelijk bruisend
Neerlands smalle kust begroet
Juich ik aan het vlakke strand:    (2x)
'k Heb u lief, mijn Nederland    (2x)

Waar het lachend groen der heuvels
't Eind der stille heide omzoomt
Waar langs rijk geladen velden
Rijn of Maas of Schelde stroomt
Klinkt mijn lied op oude trant:    (2x)
'k Heb u lief, mijn Nederland    (2x)

Waar de blanke deugd der vaad'ren
Nog een gastvrij plaatsje vindt
En de vrede in huis en harten
Vorst en Volk tezamen bindt
juich ik, 't zij op veld of strand:    (2x)
'k Heb u lief, mijn Nederland    (2x)

Waar onze ouders werken, zwoegen
En ons leiden tot de deugd
Waar wij door hun trouwe zorgen
Wijsheid garen in de jeugd
Daar klinkt 't lied van elke kant    (2x)
'k Heb u lief, mijn Nederland    (2x)

Blijf gezegend, Land der Vaad'ren
Make u eendracht sterk en groot!
Blijve 't volk aan Wet en Koning
Houw en trouw in nood en dood!
Doe zo ieder 't woord gestand:    (2x)
'k Heb u lief, mijn Nederland    (2x)
Top

Onder Klapperbomen

Terug naar: Top       Terug naar: Lied/voordracht-overzicht