Klapperbomen Voetbalmes Gohed
(Voetbalclub Go Ahead, Semarang ca. 1940)       Artist: Didi de Lang       Terug naar: Lied/voordrachten-overzicht
Onder klapperbomen
Ik lopen, wandelen eens een keer
Op Bodjong-weg zo op en neer.
Ik lopen vrolijk, mijn gevoel
Hij was zo lekker, heus betoel.

Ik lopen zo soewar-soewir
En kijken rond naar dar naar hir
Terwijl mijn wandelstok voor pret
Ik laat maar sleep...seleret-seleret.

Ik draaien deftig om mijn kop
Met bovenop een strooien dop
Een blauwe bloes met rode das.
Ik draag Europeaanse lange jas.
Mijn broek omlaag, met zoom zoveel,
Mijn kousen groen, mijn schoenen geel.

Dien dag, het was al 's-middags laat
Ister veel mensen op de straat.
Ik zie veel auto's, delemans daar
Al renteng, renteng aan elkaar.

En dan nog, dames heren, veel
Lieve meisjes, wah je kijk haas' scheel.

Opeens ik hoor:
Hee bang, sobat, si Hendrik!
Ik kijken om, ik zien, ik sekrik.
Mijn vriend, si Tjok, hij komen daar.
Hij speken Frankrijk.
Hij zeg: "Bon sewaar...."

Ik zeg: "Hih, Tjok, hoe jij kom hier?"
"Ach, zomaar, Hendrik, voor plezier.
En jij, jij gaat waar?"
"Ach, zomaar, Tjok...
Mijn rug di keplok-keplok met zijn hand
"Jij klets, Hendrik.....
Maar jij weet wat...gaat mee met ik."
"Naar waar?"
"Naar itu, reuzig man,
Di voetbal daar op Sètèran..
Je weet maar niet, vanmidag net
Ister een wedstrijd van Go Hed
"Gohed...? Hoe jij moet leze??
Gohed...? Hoe jij moet eten deze??"
"Wah, terlaloe jij...!
Jij denk maar door aan vreterij....
"Gohed, itu club bal-balan,
Die lui gaan trap met elef man.
Nou, djangan takoet, gaat maar mee
Daar is tanggoeng veel ramai."

Nu ja, ik maar ikoet dan
Ik wil wel zien die bal-balan...

We komen aan op een kebon
Met erg veel mensen yang nonton.
We gaan door een pagar en ik zie
Een ding seperti kandang sapi.
Ik vraag, wat is dat hok?
Kool, volgens si Tjok.

We gaan net zitten of ... troewiet....
Daar kink een fluitje en ik ziet
Een troepje slanke jonge luis
Met witte broek en rode truis
Vooraan daar loop een lange vent
Met benen amper zonder end.
Zij kijken lachend naar het trubien
Waar zij hun aanhangsels zien

Weer klink het fluitje, troewiet
Die luitjes gaan opeens mentiet.
De één hij ren naar hier naar daar
Hun benen roewet-roewet door elkaar.
Ik denk, als ik, ik lopen zo
Mijn darmen pasti gado-gado!

Naas' mij zit een meisje, adoe
Anstiel en kwiek als een kangoeroe
Haar mond ontstuimig rood,
Haar wang, zo zacht en mollig als kentang
En steeds maar door zij gillen luid
En telkens zij djiewit in mijn kuit
Ik denk, payah deh,
Nanti ik krijg nog kuitepech!
En toen ik zeg zo van opzij:
"Pardon, die kuit, hij is van mij...
Als U maar knijp zo heel de mes
Op laats ik ben totaal kempes..."
Zij kijk mij aan met schuine blik.
Mijn hart hij gaat kretik-kretik
Op laats ik krijg haast hanevel.
Zij kijk zo lief, die moeloet trembel.

Dan krijg die vent met benen zonder end
De bal, en hij maar rennen door.
Hij taroek hier, hij taroek daar.
Hij ren maar door tot bij dat hok.
Hij kijk, hij mik, hij trap mak sroet...
De keeper spring, hij grijp...loepoet!!
Gegil, geschreeuw, gejuig, o man...
De bal lig in de koeroengan.

Het spel gaat door van voren aan
Weer trappen, schoppen, duwen slaan
Tot slot, troewiet, de laatste fluit
Het voetbalspel hij is dan uit.
Maar 's-avonds, als ik lig in bed
Ik droom nog steeds van si Go Hed.
voetbal
Terug naar: Top       Terug naar: Lied/voordrachten-overzicht