zestiende noot Als haantje tussen de hennen
Artist: Tonny Shamier (wijs: Steinsong)       Terug naar: Lied/voordrachten-overzicht
haantje
Refrein:
Hier in Sawoegalor-kamp leerden we het leven kennen.
Leven vol van vreugd en verdriet als haantje tussen de hennen
Hier in Sawoegalor-kamp waar je vaak heel wat ziet.
Nee, we zullen nooit vergeten, vergeten doen we zeker niet!
Rotten links, rotten rechts, dat hoorden we al op onz' nuchtere maag.
Een gedraai, een gekeer, 't zweet gutste ons in de kraag.
Een gevrij, rendez-vous, dat bood ons 't avondgezicht alhier
Een gesnurk, een geronk: reactie van avondplezier!
Refrein:
Het Zuiderkruis
Terug naar: Top       Terug naar: Lied/voordrachten-overzicht